HLJ-luottamusjohtaja - pitkäkestoinen koulutusohjelma hallinnolle ja johdolle

Koulutuksessa käsitellään syvällisesti osuuskunnan, keskinäisen yhtiön ja yhdistyksen johtamista ja hallintoa. Koulutuskokonaisuus kestää 13 lähipäivää ja sen tuloksena osaaminen vahvistuu ja kyky tuottaa sovellutuksia oman organisaation käyttöön kehittyy.

Kenelle: Jäsenpohjaisten yritysten ja yhdistysten hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille, edustajistojen avainhenkilöille sekä johtajille ja asiantuntijoille. Koulutus on avoin myös muille halukkaille.

Tavoitteet: Luottamusjohtajaosaamisen edistäminen niin, että saat paremmat valmiudet organisaation

  • Nykytilan ja toimintaympäristön arviointiin sekä tulevaisuuden rakentamiseen
  • Talouden perusteiden, tunnuslukujen ja muun taloustiedon hyödyntämiseen
  • Kehittämis- ja muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten läpivientiin
  • Oman johtamisosaamisen arviointiin ja johtajana kehittymiseen
  • Johtamistaitojen ja vuorovaikutus- sekä viestintäosaamisen parantamiseen
  • Omistajataitojen lisäämiseen hallitus-, hallintoneuvosto- ja luottamusjohtajatyöhon

Jakso 1: Mistä eväät tulevaisuuden rakentamiseen - Strateginen johtaminen 18.-20.10.2017

Jakso 2: Miten otan numerot haltuun - Talouden johtaminen 22.-24.11.2017

Jakso 3: Mikä vie srategiat käytäntöön - Liiketoiminnan johtaminen 12.-13.12.2017

Jakso 4: Minä luottamusjohtajana - Organisaation omistamis- ja hallintotyö 7.-8.2.2018

Jakso 5: Millä uudistun ja uudistan - Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus 7.-9.3.2018

Syventävä kansainvälisyysjakso: Mitä vielä saan oppia - Tulevaisuuden luottamusjohtaminen syksy 2018

Syksyn 2018 päivämäärät:

1.jakso 24.-26.10. Mistä eväät tulevaisuuden rakentamiseen - Strateginen johtaminen
2. jakso 7.-9.11. Miten otan numerot haltuun - Talouden johtaminen
3.jakso 20.-21.12. Mikä vie strategiat käytäntöön - Liiketoiminnan johtaminen

Jaksot 4.ja 5. ovat 2019 puolella helmikuussa ja maaliskuussa, vahvistamme päivät myöhemmin.


Toteutustapa: Asiantuntijaluentoja, teemakeskusteluja, työpaja- ja harjoitustehtäviä, joista vastaavat osaamisen ja kokemuksen perusteella valitut asiantuntijat. Osa työskentelystä tapahtuu jaksojen välissä. Koulutuksen lopulla osallistuja tuottaa projektityön oman yrityksen tai yhdistyksen valitsemasta teemasta soveltaen koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. PI-johtamiskoulu tarjoaa projektityön ryhmänohjausta koulutuksen yhteydessä.

Paikka: Jaksot pidetään Helsingin alueella.

Hinta ja muut kustannukset: Koulutuksen hinta on 6400 € + alv (v.2018), joka kattaa koulutusmateriaalin ja projektitöiden ryhmäohjauksen. Kansainvälisyysjakson kustannus on 1 500–1 900 euroa (sitoumuksetta). Pellervo-Seura tukee jaksoa matkakulujen osalta.

Mitä koulutus tuottaa osallistujalle: Luottamusjohtamisen osaaminen vahvistuu ja kokonaisnäkemys paranee. Vuorovaikutus hyvässä opiskeluryhmässä ja keskustelut ovat merkittävä osa kurssin antia, joka synnyttää jäsenilleen hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston vuosiksi eteenpäin. Luottamusjohtajan koulutuksesta saat myös virallisen todistuksen ja, joita molempia arvostetaan.

Varmista heti seuraavan HLJ-kurssin aloituspäivä: asiakaspalvelu@johtamiskoulu.fi

FacebookTwitterLinkedIn